Určování volné povrchové energie pevných látek - rozšiřující úloha do předmětů Experimentální metody a speciální praktikum a Moderní experimentální metody A

Kód projektu
FRVS/2268/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Určování volné povrchové energie pevných látek (VPEPL) se stalo důležitou součástí charakterizace povrchů pevných látek. Proto by určování VPEPL nemělo být pominuto v procesu výuky absolventů fyzikálních i nefyzikálních oborů. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny studijní materiály seznamující posluchače se základy teorie VPEPL a metodami jejího určování. Zejména pak budou zaměřeny na metody využívající ke stanovení VPEPL měření kontaktních úhlů kapalin interagujících s povrchem pevné látky a srovnání jednotlivých fyzikálních modelů (mj. Li-Neumann, Fowkes, OWRK, Acid-Base). V praktické úloze pak budou studenti seznámeni s možnostmi využití moderní výpočetní techniky v experimentu, on-line kontroly experimentálních podmínek a konkrétní implementací získávání a vyhodnocování kontaktních úhlů. S využitím získaných znalostí a naměřených dat budou pomoci dodaného analytického SW určovat VPEPL vybraných materiálů a diskutovat vliv experimentálních podmínek na chyby měření a správnost určení VPEPL.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.