Variabilita klimatu a hydrometeorologické extrémy v před-přístrojovém období

Kód projektu
MEB060810
Období řešení
2/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x

Pro poznání variability klimatu a hydrometeorologických extrémů v současnosti a v budoucnosti, zejména se zřetelem na současné globální oteplování, je důležité jejich studium v dlouhodobém kontextu, které je pro před-přístrojové období (do poloviny 19. století) možné na základě tzv. dokumentárních pramenů (tj. různých písemných dokumentů obsahujících přímé informace o počasí nebo jeho dopadech a projevech). Střední Evropa disponuje takovýmito údaji pro poslední tisíciletí, přičemž jejich získávání, zpracování a analýza je omezena státními hranicemi a interdisciplinárními bariérami. Předložený projekt se snaží překonat tyto problémy na úrovni České republiky a Rakouska kombinováním přírodovědného a historického přístupu k této tématice se snahou postupně zapojit odborníky z dalších evropských zemí.Projekt se koncentruje na vytvoření databáze výchozích klimatických údajů, vzájemně konfrontovaných a doplňovaných, a jejich následnou analýzu s cílem zjistit časovou a prostorovou variabilitu klimatu v dlouhodobém kontextu. Dalším jádrem projektu je studium významných hydrometeorologických extrémů (povodně, sucha, vichřice atd.) se zřetelem na frekvenci jejich výskytu, průběh, příčiny, intenzitu a dopady na lidskou společnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.