Vývoj nové technologie čištění, sterilizace a funkcionalizace povrchu materiálu

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
FV10342
Období řešení
9/2016 - 8/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
SurfaceTreat a.s.

Hlavním cílem projektu je navrhnout efektivní, levnou a univerzální technologii plazmochemické modifikace povrchu materiálů. Budeme porovnávat účinky a efektivitu povrchových úprav dvou typů atmosférických výbojů, klouzavého výboje a plazmové trysky. Tyto dva typy atmosférických výbojů, které byly vybrány na základě předchozích zkušeností a jejich perspektivy pro suchou modifikaci povrchu 3D (nikoliv planárních) objektů. Vzhledem k tomu, že k těmto procesům není potřeba vakuový systém, procesy jsou velmi rychlé a šetrné k životnímu prostředí (odpadá použití velkého množství kapalných chemikálií), jde o zajímavou a perspektivní alternativu ke klasickým mokrým chemickým procesům. V rámci projektu budou navrhnuty vhodná plynná aditiva, které budou přidány do výbojů pro zlepšení účinků plazmochemické úpravy povrchů. Plazmochemické procesy budou zkoumány optickou emisní spektroskopií plazmatu. Povrch modifikovaných materiálů, např. plastů pro zlepšení adheze dalších materiálů nebo čištěných povrchů kovů, bude analyzován fyzikálními metodami charakterizace povrchů a tenkých vrstev a navržena optimální technologie pro tyto aplikace.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.