Objasnění úlohy proteinu HMGB1 v udržování genomové stability

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/08/1530
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

HMGB1 je protein asociovaný s chromatinem a nedávné nálezy prokázaly souvislost mezi delecí HMGB1 genu a extrémní chromozómovou nestabilitou pozorovanou u myších fibroblastů. Jeden z mechanismů objasňujících chromozómovou nestabilitu zahrnuje poruchu funkce telomer, specifických nukleoproteinových struktur chránících konce chromozómů před rekombinací a degradací. Nedávno jsme objevili, že inaktivace HMGB1 genu vede u myších buněk k poklesu aktivity telomerázy (prodlužuje telomery), zkrácení nebo ztrátu telomer, a v ojedinělých případech i jejich prodloužení (nezávislé na telomeráze). Podařilo se nám rovněž identifikovat HMGB1 jako protein vážící se s telomerázou in vitro. Jelikož exprese HMGB1 je vysoká u většiny nádorů, lze se domnívat, že jejíderegulace může mít katastrofální důsledky i pro strukturu telomer. V předkládaném projektu budeme sledovat vliv exprese HMGB1 (snížení nebo zvýšení) v lidských buňkách s definovaným statutem p53 na: (i) aktivitu telomerázy, (ii) expresi proteinové

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.