Telomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
IAA500040801
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Zvláštní vlastností spojenou s konci chromosomů je jejich způsob udržování pomocí specifického nukleoproteinového komplexu telomerázy. Telomeráza se také účastní procesu zacelování chromosomálních zlomů přidáváním telomerických sekvencí de novo. Na rozdíl od lidských buněk, telomeráza rostlin vykazuje vratnou up/down regulaci v závislosti na buněčné proliferaci. Také proto je rostlinná telomeráza vhodným cílem pro výzkum strukturně řízených procesů v regulaci telomerázové aktivity. Projekt se bude zabývat základními otázkami spojenými se strukturou, funkcí a regulací telomerázy v rostlinných buňkách s využitím modelů Arabidopsis, Solanaceae a Asparagales. Bude vyvinut system pro identifikaci interakčních partnerů telomerázy Arabidopsis. Studie bude doplněna detailní strukturní analýzou TERT podjednotky rostlin. Dále budeme testovat hypotézu o možném scenáři vývoje rostlinných telomer a telomeráz s využitím modelových rostlin Solanaceae.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.