Informace o projektu
Rozvoj vědecké práce studentů v experimentální biologii rostlin

Kód projektu
MUNI/A/1118/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na podporu a zkvalitnění vědecké práce studentů zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Bude to realizováno zejména větším zapojením studentů do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podporou moderních měřících metod a technik hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Silně budou podpořeny možnosti a schopnosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.