Informace o projektu
Zdravotní rizika spojená s inhalací sinic

Kód projektu
GJ17-25279Y
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Toxické látky produkované sinicemi představují nebezpečí pro lidské zdraví i přírodu. Zatímco se vědecké studie z celého světa soustředí zejména na toxické květy sinic ve vodním prostředí, přítomnost sinic (vodních i terestriálních) a sinicových toxinů byla zjištěna také ve vzduchu. Navíc byly u lidí pozorovány negativní vlivy na dýchací systém spojené s expozicí sinicemi. Přesto existuje velmi málo poznatků o možné inhalační expozici, respirační toxicitě a související nebezpečnosti různých látek produkovaných sinicemi (včetně sinicových toxinů a lipopolysacharidů) pro lidské zdraví. Navrhovaný projekt významně přispěje k porozumění nebezpečnosti toxických sinic pro lidský respirační systém. Konkrétně se bude věnovat (1) odhadu úrovně inhalační expozice látkami z vodních i terestriálních sinic, (2) studiu jejich účinků v in vitro modelu lidského bronchiálního epitelu, a na závěr (3) analýze rizik spojených s inhalací sinic.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.