Příprava studijního materiálu předmětu Aplikace pedagogiky

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/41/101/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
aktuální problémy pedagogiky, šikana, kázeň, nadaní žáci, školní inspekce, management třídy, problematika hodnocení, gender, environmentalistika, multikulturní společnost
Spolupracující organizace
Česká školní inspekce

Projekt si klade za cíl připravit studijní materiál a ve spolupráci s Edičním centrem PdF vydat skripta pro povinný předmět Aplikace pedagogiky vyučovaný v pátém ročníku navazujících studijních programů Učitelství pro ZŠ a Speciální pedagogika.

Publikace

Počet publikací: 1