Plant Biochemistry

Kód projektu
MUNI/FR/1371/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tematickým okruhem navrhovaného projektu je A1: „Posilování výuky v angličtině“. V rámci studijního programu Biochemie bude zaveden předmět Plant Biochemistry. Budou připraveny příslušné studijní materiály a realizována kontaktní výuka předmětu v angličtině.