Informace o projektu
Terénní cvičení z fyziologie rostlin (TEFYZ)

Kód projektu
MUNI/FR/1447/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zavedení nového předmětu - terénního cvičení a tak pomoci absolventům získat praktický pohled a zkušenosti v realizaci ekofyziologických měření v terénu, při studiu aktivity rostlin jako základních článků třech vybraných kontrastních typů ekosystémů – lužní les, step a vodní nádrž. Nový předmět bude navazovat na výuku základních kurzů s důrazem na praktickou aplikaci teoretických poznatků, implementaci projektové výuky a podporu týmové spolupráce ve výzkumu a praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.