Příprava nového předmětu Přírodní polymery – cvičení (PriPol-2016)

Kód projektu
MUNI/FR/1421/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

PřF MU nabízí několik předmětů věnovaných chemii polymerů, ale s jedinou výjimkou se jedná pouze o teoretické přednášky. Cílem projektu je zavedení nového předmětu Přírodní polymery – cvičení zaměřeného na praktická cvičení z chemie přírodních polymerů, která budou navazovat na předmět C3804 Přírodní polymery, jehož mateřským oborem je obor Chemie konzervování – restaurování, avšak je často zapisován i studenty jiných oborů, protože vhodně rozšiřuje základní znalosti zejména organické chemie.