Pokročilé metody editace bakteriálních genomů pro Praktikum z genového inženýrství

Kód projektu
MUNI/FR/1451/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cieľom projektu je zaviesť pokročilé metódy editácie genómu bakterií do predmetu Praktikum z genového inženýrství, pre nadväzujúci magisterský odbor Molekulární biologie a genetika a príbuzné odbory. Zavedenie metód editácie génov pomocou CRISPR/Cas9, transpozónovej mutagenézie ako aj postupov rekombinácie domén u proteínov s antimikrobiálnymi vlastnosťami, bude viesť k väčšiemu prepojeniu úloh praktika s biotechnologickou praxou a doplní tak teoretické poznatky z prednášky Génové inžinierstvo.