Zvyšování kompetencí studentů doktorského studia ve statistickém zpracování výzkumných dat (DoStat)

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/1556/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je zvyšování kompetencí studentů doktorského studia pro výuku i vědeckou práci ve statistickém zpracování výzkumných dat. Na základě konzultací mezi hlavním řešitelem a školiteli doktorských studentů budou vybrána konkrétní témata, která jsou aktuálně na FSpS řešena, včetně témat dizertačních prací. K těmto tématům bude zpracována metodická pomoc formou řešených ukázkových příkladů prezentované na dvou workshopech v roce 2017.