Kurz Introduction to academic writing in sports science

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/1495/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je vytvoření studijních materiálů a pilotáž kurzu „Introduction to academic writing in sports science" určeného studentům magisterského a doktorského studijního programu FSpS. V rámci kurzu si studenti osvojí základy akademického psaní při práci na vlastních výzkumných projektech. Absolvováním kurzu studenti rozvinou své jazykové a prezentační dovednosti, získají lepší povědomí o vědecké metodě a studenti DSP se připraví na kurz akademického psaní, kde zpracují vědecký článek.