Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-19923S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na oblast práva, která v posledních letech prochází bezprecendentním vývojem s dopady do právní teorie i praxe. Bude se jednat o analýzu pravidel mezinárodního práva soukromého, jejich interpretaci a aplikace v případě práv duševního vlastnictví s mezinárodním (přeshraničním) prvkem. Prvním okruhem výzkumu budou vybrané otázky registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví a jejich právní úprava v normách vnitrostátního, unijního a mezinárodního původu, a to např. Bernská úmluva, vybrané prameny sekundárního práva EU a další. Kvalifikace otázek v první části je stěžejní pro druhou oblast výzkumu. Předmětem projektu budou relevantní kolizní normy obsažené v normách vnitrostátního, mezinárodního a evropského původu, a to zejména Nařízení Řím I a Řím II.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.