Informace o projektu
Navázání dlouhodobé výzkumné spolupráce na výzkumu genomu Giardia intestinalis (GIAGEN)

Logo poskytovatele
Kód projektu
7F16036
Období řešení
3/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Universitetet i Bergen

Projekt má dva hlavní cíle. Prvním je podnítit a upevnit dlouhodobou výzkumnou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou v České republice a univerzitou v Bergenu v Norsku. Tato spolupráce bude zaměřena na celogenomové sekvenování (WSG) parazita Giardia intestinalis a porovnání lidských a orangutaních izolátů tohoto parazita. Druhým cílem je sdílení a přenos vědomostí a zkušeností mezi výzkumnými skupinami prostřednictvím oboustranného praktického tréninku pořádaného na Masarykově univerzitě. Tento projekt je důležitý zejména z toho důvodu, že paraziti přenášení kontaminovanou vodou jsou hlavní příčinou morbidity a mortality na světě. Nákazy těmito parazity jsou také často fatální pro imunosuprimované jedince, jako pacienty s transplantovanými orgány, HIV nebo rakovinou, kteří jsou vystaveni radioterapii. Tito parazité, způsobující lidské i zvířecí choroby, ze zdravotního hlediska představují značný problém, který má výrazný dopad na světovou ekonomiku. Náš projekt má za cíl přispět k hlubšímu poznání a větší kontrole nad těmito nemocemi. To zahrnuje vývoj nového celogenomového sekvenování. Projekt bude zaměřen na vytvoření výzkumné spolupráce za účelem efektivního porovnání lidských a orangutaních izolátů giardií. Výzkumná skupina na univerzitě v Bergenu má vynikající dlouholeté zkušenosti s lidskou giardiózou, zatímco tým z Masarykovy univerzity dlouhodobě pracuje na výzkumu parazitárních infekcí orangutanů. Výměna a sdílení zkušeností získaných informací mezi těmito skupinami zlepší výzkumné možnosti a upevní spolupráci ve výzkumu mezi oběma zeměmi. Budoucí cíl tohoto projektu bude společné zkoumání zoonotického přenosu izolátů giardií mezi primáty a lidmi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.