ACTRIS - CZ - RI (ACTRIS-CZ RI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315
Období řešení
7/2017 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37405
Klíčová slova
atmosférické, aerosoly, znečištění, ovzduší
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Projekt ACTRIS se soustředí na vznik a osud atmosférických aerosolů spolu s jejich potencionálními vlivy na klimatické jevy a znečištění ovzduší spojených se sloučeninami vázanými na jejich matrici. Toho bude dosaženo modernizací výzkumné infrastruktury Sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI. Výzkumné programy zahrnují studium pozemních a vertikálně rozlišených vlastností aerosolů a na ně vázaných emergentních organických polutantů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky

20211: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 20216: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty, 20312: Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.