Studium procesu nukleace dvourozměrných uhlíkových nanostruktur v mikrovlnném plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-08520S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt bude zaměřen na studium procesu nukleace grafénových nanostruktur během rozkladu ethanolu v mikrovlnném pochodňovém výboji a mikrovlnném výboji s povrchovou vlnou za atmosférického tlaku. Vzájemné propojení mezi parametry plazmatu (hustoty výkonu, koncentrace elektronů, iontů, atomovů a molekul prekurzoru a reaktivních plynnů) a vlastnostmi nanostruktur umožní identifikovat klíčové kroky procesu nukleace grafénu. Diagnostika plazmatu optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, Šlírovou fotografií a interferometrií plazmatu poskytne vstupní údaje pro ověření existujících modelů procesu nukleace a umožní nám tyto modely zpřesnit. Mimo procesu nukleace v plynné fázi bude studována také interakce depozičního plazmatu s povrchem substrátů za účelem růstu grafénových vrstev na dielektrických subtrátech.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.