Vytvoření učebního textu "Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU"

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/1120/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt bude zaměřen na vytvoření učebního textu "Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU" v elektronické formě. Text bude určen jako základní studijní materiál pro studenty českých magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.