Informace o projektu
Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví (Keramika jako kulturní dědictví)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
DG18P02OVV020
Období řešení
3/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Muzeum Vysočiny
Archaia Brno o.p.s.

Projekt pod názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví naplňuje v rámci globálního cíle č. 2. (Kulturní dědictví) všechny tři specifické cíle. Specifický cíl č. 2.1 – Středověká keramika jako předmět výzkumu a jako muzejní předmět a exponát zahrnuje navržení metodiky optimálních postupů při post-exkavačním zpracování středověké keramiky od laboratorního zpracování, konzervátorsko-restaurátorských prací, deskripce, fotografické a 3D dokumentace až po evidenci a archivaci dat pomocí formalizovaných systémů (databází) pro potřeby muzejní evidence. Součástí bude také metodika postupů archeometrického studia keramiky. Výsledkem bude certifikace vybraných a inovátorských metodických postupů a památkvé metodiky a vytvoření odborné knihy, která bude metodickým nástinem při zpracování středověkých keramických souborů. V rámci řešení specifického cíle č. 2.2 – Středověká keramika jako technologický problém budou vyvíjeny postupy, nástroje a technologie v archeometrickém výzkumu keramiky. Vyvíjené postupy a technologie budou testovány na bázi experimentálního výzkumu; snahou bude získání maxima informací o technologických aspektech keramiky za minimalizace destruktivních zásahů a rizik. Smyslem bude získání detailních informací o struktuře keramického materiálu, který může být využit nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervačního a restaurátorského postupu, či dalších preventivních opatření. Záměrem specifického cíle 2.3. – Středověká keramika jako předmět prezentace a edukace (Keramika a veřejnost) je zpřístupnění výsledků dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií pro potřeby prezentace a edukace, a to pomocí 1) vytvořeného integrovaného otevřeného systému webových stránek - tzv. repozitáře, 2) archeologického internetového virtuálního muzea středověké keramiky. Výsledky výzkumu budou zpřístupněny široké veřejnosti realizací výstavy: „Keramika ve vrcholně středověké společnosti“.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.