Komparace efektu odporového, proprioceptivního a kombinovaného tréninku na ukazatele síly, rovnováhy a vybrané biochemické ukazatele u seniorů. (Komparace typů tréninků u seniorů)

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1294/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt si klade za cíl porovnat různé typy intervenčních programů střednědobého charakteru u seniorské populace. Intervenční programy budou realizovány jako odporový, proprioceptivní a kombinovaný trénink. Efektem výzkumu je zjistit diference vybraných silových a balančních parametrů, hladiny celkového a HDL cholesterolu a triglyceridů. Jak dokazují četné studie, sledované parametry mají úzkou souvislost s kvalitou života seniorů.
Na základě výsledků realizovaného výzkumného šetření chceme optimalizovat doporučení v oblasti aplikace pohybové aktivity seniorů.

Publikace