Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Vypracování metodiky chovu modelových organismů pro účely výuky a výzkumu v biologických oborech

Kód projektu
MUNI/FR/0129/2018
Období řešení
4/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zavedení laboratorních chovů korýšů na Ústavu botaniky a zoologie významně přispěje k inovaci praktických cvičení pro bakalářské i pokročilejší studenty. Dovolí jim nacházet ekologické vztahy v přímém pozorování a poslouží jako účinná didaktická pomůcka. K zajištění stabilních a vitálních chovů bude zapotřebí aplikovat teoretické znalosti a vybavit a trpělivě monitorovat laboratorní prostředí. Vytvořená metodika bude zpracována jako metodická příručka a poskytnuta vyučujícím i studentům.