Inovativní technologie recyklace popelů a strusek (IRAS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
ATCZ183
Období řešení
9/2018 - 8/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.at-cz.eu/iras
Spolupracující organizace
Universität für Bodenkultur Wien
K1-MET GmbH
Energetická agentura Vysočiny

Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje na konečnost některých z nich. Cenové výkyvy vedou kromě toho k nevypočitatelné situaci na trhu se surovinami. Proto má vývoj alternativních koncepcí rozhodující význam pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu, aby se zajistilo zásobování kritickými surovinami, jako jsou kovy, o jejichž zpracování se v tomto projektu jedná. Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí extrémofilních bakterií a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. Přímou vazbu obou těchto biotechnologických procesů lze považovat za základ inovace v tomto projektu. Výsledky jsou zajímavé pro odvětví likvidace odpadů a hutnictví a ocelářství a přispívají k úspoře zdrojů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.