Diverzita parazitů kaprotvarých ryb (Cypriniformes) Severní Ameriky: nástroj k pochopení evolučních procesů

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTAUSA18010
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Paraziti jsou nedílnou součástí všech ekosystémů, ve kterých hrají významnou roli. Týká se to také helmintů („parazitických červů“), mezi které patří významné patogeny volně žijících i chovaných ryb a zástupci napadající člověka. Některé skupiny rybích helmintů byly rovněž využity při studiu koevoluce parazito-hostitelských vztahů.
Fauna sladkovodních ryb Severní Ameriky je mimořádně bohatá a má různorodý biogeografický a evoluční původ. Lze u nich proto předpokládat i vysokou diverzitu parazitů, jejíž dobrá znalost představuje klíč k vyřešení otázek jejich původu, ekologických vztahů, koevoluce s hostiteli a jejich historické biogeografie. Současná znalost parazitů severoamerických sladkovodních ryb je však překvapivě nedostatečná a podobné využití aktuálně neumožňuje.
Cílem projektu je proto využít odbornosti českých rybích parazitologů a ve spolupráci s americkým partnerem analyzovat otázky evolučního původu, historické biogeografie a parazito-hostitelských vztahů (koevoluce) na modelu dvou skupin kaprotvarých ryb (čeledi Cyprinidae a Catostomidae řádu Cypriniformes) a dvou skupin jejich parazitů: (1) ektoparazitická Monogenea čeledi Dactylogyridae s úzkou hostitelskou specifitou a přímým životním cyklem, a (2) endoparazitické tasemnice (Cestoda) řádu Caryophyllidea s nižší mírou hostitelské specifity a nepřímým životním cyklem.
Navrhovaná vědecká spolupráce s americkým partnerem umožní realizovat unikátní studium zaměřené na diverzitu a evoluci vybraných modelových skupin parazitů a jejich hostitelů na severoamerickém kontinentu. Projekt tak přispěje k vědeckému poznání a současně významně napomůže odbornému růstu mladých členů českého týmu a umožní profilování mladých amerických odborníků v oboru ichtyoparazitologie. Kromě zveřejnění výsledků projektu formou vědeckých publikací (článků) budou nové poznatky prezentovány na mezinárodních konferencích.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.