Informace o projektu
Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogenezi

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-01205S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Náhradní zubní generace se u obratlovců vyvíjejí ze zubní lišty. Časování iniciace náhradní zubní lišty je druhově specifické a obecně vzniká dříve u jedinců s jednodušším tvarem zubů při srovnání s formováním komplexních zubů. Doba trvání a morfologie zubní lišty se mezidruhově liší v závislosti na tom kolik generací zubů je iniciováno během života jedince. V navrhovaném projektu budeme analyzovat lokalizaci epitelových progenitorových buněk během odontogeneze a dále signalizaci kontrolující formování zubní lišty. Dále budeme sledovat osud Lgr5-pozitivních buněk a jejich expresní profil. Očekáváme, že odhalení detailní regulace zachování progenitorových buněk v zubní liště může vést k odhalení procesů, které jsou podkladem druhově specifického potenciálu formování daného počtu generací zubů, jakož i patologických stavů u člověka, kde je tvorba náhradní dentice narušena.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.