Efektivní charakterizace tříd konečných pologrup a formálních jazyků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-12790S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je získat výsledky směřující k vyřešení významných otázek v teorii regulárních jazyků a konečných pologrup, kterými jsou rozhodnutelnost zřetězovacích hierarchií regulárních jazyků, alternativní popisy důležitých pseudovariet pologrup a základní otázky teorie pseudovariet. Tohoto cíle hodláme dosáhnout použitím rozličných algebraických a kombinatorických technik, a to především konečné univerzální algebry, rovnostních teorií, konečných a prokonečných uspořádaných pologrup a kombinatorickou manipulací s termy. Na základě našich dřívějších výsledků budeme tyto matematické techniky dále rozpracovávat se zřetelem na možné aplikace na další otázky studované v teorii formálních jazyků. Výstupem budou odborné publikace, které budou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích teoretické informatiky a publikovány v uznávaných matematických časopisech.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.