Informace o projektu
Frustrované a nefrustrované spinové systémy s měkkými spiny v relativistických Mottových izolantech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-16937S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V posledním desetiletí vzbudily v oboru silně korelovaných elektronových systémů velký zájem relativistické Mottovy izolanty. V nich působící silná spin-orbitální interakce proplétá spinové a orbitalové stupně volnosti a vytváří z nich tak nové, jejichž komplexní struktura se odráží v interakcích a dává vzniknout novým druhům kvantového magnetismu. Významným příkladem jsou materiály s Kitaevovými interakcemi. Cílem projektu je mikroskopický popis systémů s ionty přechodových kovů v d4 valenční konfiguraci, jejíž multipletová struktura zahrnuje nemagnetický singletní základní stav a nízko ležící triplet. Magnetické momenty jsou neseny superpozicí těchto stavů a jsou v důsledku toho "měkké". Budeme se zabývat jak nefrustrovanými systémy měkkých spinů, zvláště jejich nezvyklými excitačními spektry obsahujícími fluktuace délky spinu (Higgsův mód), tak frustrovanými, u nichž lze očekávat exotické fáze. Značná pozornost bude věnována interpretaci neutronových a RIXS experimentů. Popis efektivními modely bude doplňován DFT+DMFT výpočty, které poslouží k modelování skutečných materiálů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.