Exkavace a laboratorní zpracování humánního a archeozoologického osteologického materiálu z archeologických a etnoarcheologických kontextů

Kód projektu
MUNI/A/1528/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při terénní exkavaci osteologického materiálu a jeho následné laboratorní analýze se prohlubují poznatky studia evoluce člověka (především biologické, kulturní a subsistenční adaptace) v kontextu pleistocenních a holocenních ekosystémů. Cílem projektu je aktivní zapojení studentů při exkavaci osteologického materiálu v terénu a jeho následného zpracování v laboratoři s cílem navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti tafonomie, lidských manipulací a dokumentace osteologických nálezů. Zapojením studentů do interdisciplinárních týmů je cílem projektu maximalizace možnosti publikace studentských výsledků v odborných časopisech a monografiích, včetně jejich prezentace na domácích i zahraničních konferencích.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.