Informace o projektu
Inovace praktické výuky v předmětu Bi6270c Cytogenetika-cvičení – rychlé vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y metodou QF-PCR a implementace interaktivních prvků do výuky (Inovace praktické výuky v předmětu Bi6270c)

Kód projektu
MUNI/FR/1356/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Klíčovým cílem je inovace praktické výuky spočívající v zavedení nové úlohy z oblasti prenatální genetické diagnostiky, která se rutinně využívá v cytogenetických laboratořích zdravotnických zařízení. Jedná se o vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y v lidských buňkách pomocí QF-PCR. Inovace cvičení je určena pro studenty bakalářských oborů Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Molekulární biologie a genetika. Nedílnou součástí inovace je i vytvoření elektronických skript.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.