Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Modernizace vybraných úloh ve vakuovém praktiku

Kód projektu
MUNI/FR/1225/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zmodernizovat dvě úlohy v předmětu F7541 Praktikum z vakuové fyziky. Bude se jednat o inovaci vakuové napařovačky a aparatury pro kalibraci manometrů. Z projektu budou pořízeny, elektronické součástky a moduly, vakuové komponenty, měřící přístroje a napájecí zdroje. Cílem této modernizace je, aby se studenti lépe seznámili s praktickým využitím, s vlastnostmi a ovládáním vakuových aparatur.