Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Ribosomal RNA genes - travellers in time and the genomes

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-03442S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Tento projekt je zaměřen na studium evoluce genů pro ribozomální RNA (rDNA), které tvoří esenciální katalytickou složku ribozomů. Mnoho aspektů těchto pro život klíčových molekul zůstává neprozkoumáno, jako je například značná dynamika rDNA na chromosomech navzdory konzervovanosti primární sekvence DNA, mechanismy intra- a inter-lokusové homogenizace a epigenetická regulace jejich exprese. K řešení otázek budou využity multidisciplinární přístupy zahrnující molekulární cytogenetiku, genomiku a klasickou molekulární biologii. Bude kladen důraz na porozumění struktury a variability podjednotkových ribosomálních komplexů u alopolyploidních genomů. Předpokládáme, že projekt bude generovat odpovědi na otázky obecného biologického významu, jako jsou například mechanismy evoluce multigenových rodin, struktura a dědičnost ribozomálních komplexů, regulace velikosti genomu a epigenetická regulace genové exprese.

Publikace

Počet publikací: 1