Informace o projektu
Analýza historického zubního kamene ošetřeného chemickou konzervací

Kód projektu
MUNI/C/1703/2018
Období řešení
2/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zubní kámen je výborným zdrojem informací o starobylých populacích. Jeho studium je méně invazivní, a dokonce více komplexní nežli studium samotných kostí. Dají se z něj získat informace nejen o potravě a složení orálního mikrobiomu, ale i o zvyklostech lidí, případně prostředí, ve kterém žili. Zubní kámen byl ve velké míře zkoumán především pomocí elektronové mikroskopie a až v posledních několika letech se začaly uvádět do praxe i molekulární analýzy, které jsou často velmi nákladné a vyžadují specifické vybavení. Možným řešením by mohla být sekvenace nové generace pomocí nového přístroje MinION. Jedná se o malý sekvenátor o velikosti většího USB zařízení, který je možné vzít s sebou do terénu, a tedy minimalizuje možnosti kontaminace starobylé DNA (aDNA) při převozu vzorků do laboratoře, což je velký problém při studiu paleomikrobiomu.
Touto sekvenací bychom chtěli navázat na diplomovou práci, která se zabývá analýzou jak nekonzervovaného, tak chemicky konzervovaného materiálu. Jelikož takto ošetřený materiál tvoří velkou část muzejních sbírek. Vědci zatím pochybují o možnostech aplikace moderních molekulárních metod, protože se předpokládá možnost ovlivnění výsledků konzervačními chemikáliemi. Předběžné zkoumání naší laboratoře ale ukazuje na možnosti analýz i těmito metodami. V případě pozitivních výsledků by měl náš výzkum nemalý dopad na současný přístup ke studiu starobylých populací.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.