Příprava návrhu projektu pro 1. kolo výzvy H2020/SwafS/Open schooling (BIOSKO(U)P)

Kód projektu
MUNI/F/0735/2019
Období řešení
8/2019 - 5/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na inovaci aktivit zaměřených na rozvoj a hledání mladých talentů pro vědu a rozvoj výzkumně orientovaných činností, sloužící mimo jiné popularizaci vědy. Základem projektu a odrazovým můstkem pro inovace jsou zkušenosti a nabídka aktivit centra BIOSKOP.
Nad rámec tvorby nového zaměření Bioskopu je součástí projektu také vytvoření regionální sítě, která propojí lokální vzdělávací centra, univerzitu a širokou veřejnost s cílem propojit laickou část s vědeckou.
Kromě regionálních partnerů budou součástí konsorcia zahraniční partneři (Vienna Open Lab) za účelem sdílení dobré praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.