ACTRIS-CZ RI 2 (ACTRIS-CZ RI 2)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015968 (kod CEP: EF18_046/0015968)
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/50967
Klíčová slova
změna klimatu, znečištění ovzduší, znečišťující látky v ovzduší, charakterizace chemických a fyzikálních vlastností plynných a tuhých znečišťujících látek, vertikální profily
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Cílem tohoto projektu je upgrade a modernizace velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Díky této podpoře bude moci VI ACTRIS-CZ následně poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a výsledků. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem tohoto projektu. Hlavním cílem je udržet vysokou kvalitu služeb poskytovaných v environmentálního výzkumu na poli atmosférických věd, zejména pak směrem k monitoringu a výzkumu atmosférických aerosolů, reaktivních plynů a meteorologických parametrů. Unikátnost výzkumné infrastruktury je podmíněna realizací specializovaných měření. Monitoring a výzkum kvality ovzduší v regionálním měřítku je podpořen kvalitními meteorologickými daty jak z profesionální meteorologické stanice ČHMÚ, tak atmosférického stožáru ÚVGZ AV ČR. Partnerské instituce, sdružené v ACTRIS-CZ, přinášejí celou řadu vlastních dlouhodobých mezinárodních partnerství, která jsou přínosná pro výzkumnou infrastrukturu jako celek. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky

"20611: Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu - Cílová hodnota indikátoru představuje počet vzdálených přístupů k datům poskytnutým výzkumnou infrastrukturou. Detailní popis způsobu stanovení cílové hodnoty indikátoru, definici vzdáleného přístupu a způsob evidence vzdálených přístupů je uveden v samostatné příloze žádosti o dotaci č.14 Metodika počítání uživatelů výzkumné infrastruktury. Publikace nejsou v tomto projektu sledovány.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.