Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Bilaterální vztahy metropolí Brna a Vídně (COM-COOP)

Kód projektu
87p6
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien

V rámci projektu se budeme věnovat urbanistickému rozvoji Vídně a Brna a jejich současným vztahům. Jeho cílem je prozkoumat konkrétní vývoj ve městě na příkladu gentrifikace. To by pak mělo být prostřednictvím prezentací diskutováno a komparováno. Je také důležité systematizovat stávající partnerství a vazby mezi oběma městy. Zvláštní důraz je kladen na evropské programy, které podporují přeshraniční spolupráci a partnerství.