Pokroky české a slovenské dipterologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/96/0997
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Komplexní projekt zaměřený na další rozvoj české a slovenské dipterologie, který sestává z následujících dílčích projektů: (1) základní dipterologický výzkum Biosférické rezervace Pálava (UNESCO) ve spolupráci se 30 externími spolupracovníky a zveřejnění výsledků ve formě komentovaného prodromu a výstupů monitorovacích programů, (2) sestavení a vydání check listu českých a slovenských druhů Dipter (přes 7000 druhů), (3) organizace dipterologického semináře za přizvání slovenských dipterologů a vydání sborníku z tohoto semináře (Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 8), (4) příprava a zveřejnění bibliografie českých a slovenských dipterologických publikací za léta 1986-1995 (více jak 1500 citací), (5) příprava a vydání monografie evropských druhů čeledi Fanniidae, která bude zahrnovat určovací klíče známých larev a včech dosud popsaných dospělců na území Evropy, (6) sestavení a zveřejnění dlouho očekávaného klíče larev čeledi Chironomidae pro území střední Evropy pro potřeby hydrobiologické praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.