Dynamika telomer u vybraných typů solidních maligních onemocnění

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/99/0045
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Brno
Výzkumný ústav zdraví dítěte Brno

Telomeráza je specializovanou reverzní transkriptázou, která syntetizuje telomerovou DNA, a tím přispívá k udržování funkčních telomer-nukleoproteinových struktur, které tvoří konce lineárních chromozómů. V její nepřítomnosti dochází při každé replikaci DNA ke zkrácení telomer v důsledku neúplné replikace 3 konců výchozích řetězců DNA. Počet buněčných dělení je pak limitován minimální funkční délkou telomerové DNA. U člověka je aktivita telomerázy omezena na buňky zárodečné linie, nádorů a pravděpodobně též na kmenové buňky obnovujících se tkání. Hladiny telomerázy korelují s proliferačním stavem těchto tkání. Při Vzniku nádoru je telomeráza jedním z nezbytných imortalizujících faktorů maligních buněk. Ačkoli screening většiny typů nádorů ukázal silné spojení mezi přítomností aktivity telomerázy a malignitou, neměla dosud tato zjištění dopad do klinické praxe v České republice. Cílem navrhovaného projektu je proto určit hodnotu telomerázy jako diagnostického a prognostického markeru nebo jako terče p

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.