Informace o projektu
Polygon recyklace vody (OKTAGON)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020109
Období řešení
4/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
http://www.muni.cz/research/projects/56967
Klíčová slova
recyklace vody, filtrace, ultrafiltrace, ozonizace
Spolupracující organizace
ASIO s.r.o.

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci. Projekt prokáže vhodnost technologií pro recyklaci a provede inovativní srovnání technologií při stejné vstupní vodě a srovnání účinnosti technologií pro odstranění polutantů pro různé aplikace recyklace vody – zavlažování na zemědělské půdě a v krajině, využití pro rekreační účely, dotace podzemních vod, nepřímé i přímé využití pitné vody a recyklace v průmyslu. Předpoklad replikace technologických řešení je v odvětvích průmyslu s potenciálem ekonomické úspory.

Pro recyklaci vody budou využity technologie: membránové filtrace – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza, dále koagulace, flokulace, sedimentace, písková filtrace, sorpce a pokročilé oxidační procesy – UV záření a ozonizace. Technologie budou zapojeny buď samostatně a nebo v různých kombinacích mezi sebou z důvodu dosažení požadované účinnosti odstranění polutantů pro vybraný segment recyklace.

Výsledky

Hlavní výsledky projektu budou následující:
Ověřená technologie recyklace vody za účelem závlahy
Ověřená technologie recyklace vody za účelem dotace podzemních vod
Ověřená technologie recyklace vody za účelem využití vody pro rekreační účely
Ověřená technologie recyklace vody za účelem nepřímého využití pitné vody

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.