Informace o projektu
Uplatnění multiparametrické průtokové cytometrie ve studiu patofyziologie maligních plazmatických buněk

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GP301/09/P457
Období řešení
3/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
monoklonální gamapatie; mnohočetný myelom; plazmatické buňky; průtoková cytometrie

Imunofenotypizace plazmatických buněk pomocí multiparametrické průtokové cytometrie přináší dostatek informací k charakterizaci a odlišení heterogenní populace neoplastických plazmocytů od jejich normálních protějšků. Cílem tohoto projektu je stanovení fenotypového profilu plazmatických buněk u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Bude studována patofyziologie plazmocytů - na buněčné a případně molekulární úrovni - a změny jejich chování v souvislosti s možnou maligní transformací u osob s monoklonální gamapatií nejasného významu. Projekt má své uplatnění v identifikaci nových prediktivních a prognostických markerů, které by mohly vést jednak k jednoznačnému stanovení diagnózy, dále k určení rizika progrese u asymptomatických monoklonálních gamapatií s následným včasným zahájením a přesným cílením léčby, ale také k případnému hodnocení minimální reziduální choroby či účinnosti léčby u pacientů s mnohočetným myelomem.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.