Inovace výuky předmětu Bioinformatika v praxi - rozšíření o experimentální úlohy

Kód projektu
FRVS/1175/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Podávaný projekt je zaměřen na vypracování praktických úloh pro předmět Bioinformatika v praxi. Cílem je obohatit stávající předmět o experimentální část, která bude vhodně doplňovat stávající teoreticky zaměřené úlohy. Výsledky umožní studentům získat přesah mezi bioinformatickým studiem a aplikací získaných informaci/dat v podmínkách reálného výzkumu.


V rámci projektu budou vypracovány konkrétní úlohy založené zejména na pokročilém výzkumu bakteriálních lektinů. Témata úloh a zejména k nim připravené návody budou využitelné nejen pro předmět Bioinformatika v praxi, ale rovněž pro další obory v rámci pokročilých biochemických cvičení.


Tento projekt vysoce přesahuje běžný rámec povinností řešitele, především v šíři odborného zaměření a v míře propojení jednotlivých vědeckých odvětví jako je molekulární biologie, biochemie, glykobiologie a bioinformatika. Laboratoře Národního centra pro výzkum biomolekul mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.