Přírodní a environmentální hazardy - online výuka

Kód projektu
FRVS/2190/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je věnován vytvoření a po obsahové i materiální stránce i zabezpečení nového, moderně pojatého předmětu Přírodní a environmentální hazardy - online výuka, který bude nabízen studentům studijního programu Geografie a kartografie, ale i dalším studentům Přírodovědecké fakulty MU. V rámci projektu budou využívány inovované učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet. Jelikož se jedná o online výuku, předpokládá se jejich aktivní využívání při samostudiu a také využívání dalších informačních zdrojů, především doporučené studijní literatury pořízené mj. z prostředků dotace FRVŠ. Pochopení jednotlivých tematických celků a okruhů bude ověřováno prostřednictvím Informačního systému MU (IS) v rámci e-learningu, kdy studenti předmětu budou muset odpovídat na otázky generované systémem a získané body budou sloužit k jejich hodnocení. K celému předmětu bude na internetu v prostředí IS probíhat moderovaná diskuse. Sestavené učební materiály budou dále představovat velmi vhodný materiál pro program celoživotního vzdělávání a pro další vzdělávání nejen učitelů zeměpisu. Realizací tohoto projektu se geografické vzdělávání dostane na srovnatelnou úroveň s projekty realizovanými ve světě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.