Inovace předmětu Metody antropologie II

Kód projektu
FRVS/2476/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V dnešní společnosti dochází k nárůstu poruch svalově-kosterní soustavy a dalších tělesných soustav. Příčiny lze spatřovat v nesouladu evolučních adaptací člověka s aktuálními podmínkami prostředí a životním stylem člověka v moderní společnosti. Rizika lze v tomto směru najít v mnoha oblastech: nevhodná výživa (obezita, anorexie), nedostatečná tělesná aktivita, neúměrný nárůst zdrojů psychického stresu atd. Na druhé straně však dochází k zvyšování zájmu o individuální fyzický vzhled a zdraví. Narůstá tak poptávka po odbornících, kteří jsou schopni kvalifikovaně zhodnotit výživový a tělesný stav jedince a navrhnout vhodné úpravy životního stylu. Je proto vhodné, aby antropolog dokázal dobře popsat a zhodnotit normální růst a tělesný vývoj jedince, rozvoj jeho svalově-kosterní soustavy, a jeho základní výživové návyky. Předkládaný projekt si klade za cíl rozšíření a zkvalitnění výuky předmětu Metody antropologie II, vč. stanovení somatotypu s využitím moderních počítačových programů, bioimpedančního hodnocení tělesného složení a pokročilé dynamometrie. Absolventi bakalářského studia antropologie uplatní svoje praktické dovednosti v diagnostické praxi, která je stále více založena na použití moderních diagnostických metod a vyžaduje rychlé zpracování a spolehlivé výstupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.