Inovace výuky předmětů Speciální imunologické metody - přednáška a cvičení

Kód projektu
FRVS/744/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jde o inovaci předmětů Speciální imunologické metody - přednáška, Speciální imunologické metody - cvičení, která má za cíl zkvalitnit obsah výuky a vytvořit logicky navazující celky nejen ve výukovém programu daných předmětů, dále celého oddělení Fyziologie živočichů a imunologie. Navrhovaná inovace odráží potřebu podrobovat se neustálým vývojovým změnám, které přináší samotný obor imunologie, molekulární biologie a biochemie a sladit tento výukový program s jinými předměty zaměřenými na metodiky molekulární biologie a imunologie probíhajícími v rámci výuky Ústavu experimentální biologie popř. celé Přírodovědecké fakulty. Získané prostředky budou sloužit k zavedení nových metodik v teoretické části předmětu Speciální imunologické metody, tak v praktické formě předmětu Speciální imunologické metody - cvičení. Dojde také k celkovému zefektivnění výuky převedením výukových materiálů do podoby počítačových prezentací a vystavení teorie na internetových stránkách uvedeného oddělení. Dále budou prostředky využity k doplnění pomůcek a materiálu ve stávajících laboratořích oddělení. Inovované předměty budou tak lépe sloužit studentům 4. ročníku k vypracování diplomových prací nebo studentům DSP studia k vytvoření jejich DSP prací.


Finanční prostředky získané v tomto grantu budou sloužit k zavedení nových metodik teoreticky i prakticky ve dvou předmětech; k získání materiálu a metodik, které využijí k vypracování prací (DP, DSP) nejen studenti domovského oddělení fyziologie živočichů a imunologie, ale i jiných oddělení, kam patří studenti oborů jako např. biochemie, obecná biologie, učitelské kombinace biologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.