Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2021

Kód projektu
MUNI/A/1566/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu přispěje k posílení expertízy a profesionálnímu rozvoji zapojených studentů v centru RECETOX, PřF MU. Zejména plánujeme zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví ale rovněž i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. Studentům kteří jsou aktivně zapojení do výzkumu umožní získat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí, a věnovat se rozvoji citlivých analytických metod pro tyto látky), a ty aplikovat v širším interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj expozičních, environmentálních a toxikokinetických modelů). Kromě podpořených výzkumných aktivit v rámci projektu bude rovněž kladen důraz na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (ve formě aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.). Výstupy z projektu budou zejména publikace v zahraničních časopisech (s IF), prezentace na konferencích, a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.