Informace o projektu
Analytická a fyzikální chemie ve výzkumu biologických, geologických a syntetických materiálů (BIOGEOSYNT)

Kód projektu
MUNI/A/1390/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
analytická spektrometrie, analytická chemie, materiálová chemie, fyzikální chemie, ochrana kulturního dědictví, životní prostředí, zdraví, nerostné bohatství, pokročilé materiály

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj metod pro chemickou analýzu biologických, geologických a syntetických materiálů realizovaný studenty doktorského a magisterského studia s využitím instrumentace hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserové ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomové emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-OES), rentgenové fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie s různými ionizačními technikami (MALDI-ToF-MS a další), hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopií jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou využívány při zobrazování prostorového rozložení analytů ve vzorcích biologických tkání, hornin a minerálů, při vývoji protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů (speciálních skel), při studiu fázových rovnováh slitin a při vývoji nanomateriálů a jejich charakterizaci. Vlastnosti kovů a slitin budou modelovány pomocí výpočtů.

Výsledky

Publikace v mezinárodních časopisech s impaktním faktorem (Web of Science), prezentace na konferencích, doktorské disertační práce, diplomové práce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.