Rapid testing of protein diversity by miniaturized in vitro transcription and translation (Microfluidic IVTT optimization)

Kód projektu
MUNI/IGA/1188/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

One of the significant problems in protein diversity's rapid characterization is the laborious production of proteins via classical recombinant expression. The alternative production of proteins is offered by in vitro transcription and translation (IVTT). This project aims to optimize IVTT in a microfluidic system, which will then be applied for the rapid characterization of novel proteins identified in genomic databases or designed by ancestral reconstruction and artificial intelligence.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.