Informace o projektu
Jak rostlinné transposony přispívají ke "genomové krajině" a organizaci interfázních jáder (transpozony)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-00580S
Období řešení
1/2021 - 7/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Transpozony (transponovatelné elementy) představují významnou část rostlinných genomů, avšak jejich evoluční dynamika a vliv na fungování buňky stále zůstávají do značné míry nepochopeny. V rámci navrhovaného projektu budeme pomocí bioinformatických nástrojů i experimentálně studovat různé aspekty života transpozonů v rostlinných genomech - jejich věk, vlny amplifikací, strukturní rysy, inzerční preference, rozsah jejich genové konverze a ektopické rekombinace stejně jako vliv těchto procesů na genom. Množství a lokalizaci centromerických LTR retrotranspozonů u holocentrických chromozomů (celý chromozom funguje jako centroméra) porovnáme s příbuznými monocentrickými druhy. Pomocí moderní metody Hi-C budeme testovat potenciální vzájemné interakce transpozonů a jejich příspěvek k organizaci interfázního jádra. Naše výsledky přispějí k pochopení struktury, funkce a evoluce transpozonů. Porozumění jejich regulaci umožní ovlivňovat jejich aktivitu, což poskytne možnost zvýšení genetické variability, tolik potřebné při šlechtění plodin.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.