Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga z pohledu rodičů

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Projekt Specifického výzkumu svým pojetím navazuje na již ukončené projekty specifického výzkumu realizované v letech 2019-2020 a i nadále se zaměřuje na oblast speciální pedagogiky v kontextu výchovy a vzdělávání dětí/ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt bude zaměřen na roli speciálního pedagoga z pohledu rodičů a dalších rodinných příslušníků a rovněž na spolupráci osob participujících na výchově a vzdělávání dětí/ žáků cílové skupiny.
Projekt je v souladu s výzkumnými aktivitami Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. Cílem projektu bude na základě realizovaných aktivit podpora studentů v kontextu jejich zapojení do výzkumných aktivit v rámci diplomových prací či jiných výzkumných projektů.
Předpokládá se zapojení studentů a studentů doktorského studijního programu do realizace výzkumu s nosným tématem významu speciální pedagogiky a jednotlivých participantů podílejících se na výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.