Konstrukce jednoduchého syntetického bakteriálního konsorcia s dělbou práce (Konstrukce konsorcia)

Kód projektu
MUNI/C/1811/2020
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jedno- či vícedruhová syntetická bakteriální konsorcia jsou výborným modelovým systémem pro pochopení fungování přírodních mikrobiálních komunit, které zajišťují řadu důležitých procesů v biosféře včetně rozkladu odumřelé rostlinné biomasy. Téma umělých ko-kultur mikroorganismů si získává pozornost také v oblasti moderních biotechnologií, kde se uvažuje o jejich využití například pro řízenou degradaci a zužitkování lignocelulózového odpadu. Jednotlivé funkce a z nich vyplývající metabolická zátěž (například z tvorby lytických enzymů či z produkce zajímavé chemikálie) mohou být rozděleny mezi více členů konsorcia (princip dělby práce), které by ve výsledku mělo daný úkol plnit efektivněji než jediná buňka se všemi funkcemi. Cílem diplomové práce je připravit jednodruhové syntetické konsorcium modelové bakterie Pseudomonas putida KT2440, ve kterém budou funkce produkce celulolytických enzymů a tvorby cílového produktu (biomasy, fluorescencenčního proteinu či biopolymeru) rozděleny mezi dva specializované kmeny, a srovnat efektivitu tohoto konsorcia při tvorbě produktu ze vstupního oligomerního či polymerního substrátu s rekombinantním kmenem, který bude kombinovat všechny potřebné funkce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.