Emerging Agricultural Weeds under Climate and land-use changes in Central Europe: identifying high-risk species, modelling their distribution, assessing impacts and management needs (AgriWeedClim)

Kód projektu
GZ C163517
Období řešení
11/2021 - 10/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien
Austrian Agency of Health and Food Safety

AgriWeedClim will (a) deliver the analysis of historic changes in weed species distribution in Central Europe as driven by changes in land-use, agricultural practices, introduction of alien species and historic climate change, (b) identify the key factors that drive historic changes in weed species distribution, and (c) identify the Top 20 emerging weed species. For these Top 20 emerging weed species, we will then (d) project their future distribution and impacts based on climatic and land-use trends for the 21st century, (e) identify high-risk regions and susceptible crops, and (f) design an adaptation toolkit (“Emerging Weeds Management Toolkit”) and a policy brief that synthesize available options for limiting future spread and impact, and we g) will develop a comprehensive project-website, which will serve as a “One stop-shop” that contains all relevant information in an easy-to-access-format, and we h) will use complementary media channels, to widely disseminate all relevant information.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.